ROWAN LEGAL on LinkedIn
Rowan Legal

Ministerstvo vnitra v předchozích dnech zveřejnilo návrh zákona, který má nahradit současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh nyní čeká meziresortní připomínkové řízení, ve kterém může ještě doznat změn a řada subjektů má prostor se k němu vyjádřit.

Návrh nepředstavuje pouze reakci na GDPR – většina jeho ustanovení implementuje směrnici Evropského nařízení a Rady 2016/680 upravující zpracování osobních údajů v souvislosti s předcházením a vyšetřováním trestných činů. Zvláštní kapitola (hlava) je také věnována zpracování při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR.

Z ustanovení, která reagují na GDPR, resp. je GDPR je předvídá, je navrženo zejména:

Text návrhu včetně důvodové zprávy je dostupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5