ROWAN LEGAL on LinkedIn

Půldenní praktický workshop zaměřený na bezpečnostní aspekty nařízení GDPR 

Školení je určeno pro účastníky s alespoň základními znalostmi v oblasti ochrany osobních údajů 

DPO, DPIA, DLP, IDS … Co znamenají tyto zkratky a jak se promítnou do Vašich vnitřních procesů? Jan Tomíšek mimo jiné prozradí, kdy musíte jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, provádět posuzování vlivu či oznamovat bezpečnostní incidenty. Vedle toho se dozvíte, jak posoudit svůj soulad s nařízením a změny ve vnitřních procesech v praxi implementovat

Od Radka Beneše se pak dozvíte, jak skutečně zabezpečit své systémy, ve kterých zpracováváte osobní údaje, jak je uvést do praxe, seznámí vás proto zejména se systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS) a příslušnými standardy ISO. Věnovat se bude také otázce hodnocení a řízení rizik, nebo bezpečnostním incidentům (tzv. data breaches) a to jak po stránce prevence, tak z hlediska jejich řešení.

Program školení:

Termín školení:

20. 9. 2017, 13:30 – 16:30

Místo konání:

Praha, školicí prostory budou upřesněny

Lektoři:

Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek, associate, ROWAN LEGAL

Mgr. Radek Beneš, MSc., nezávislý IT specialista

Cena:

2950 Kč bez DPH (zahrnuje drobné občerstvení během školení)

Máte zájem o školení?