ROWAN LEGAL on LinkedIn

Téměř 300 posluchačů se sešlo ve čtvrtek 20. 4. v konferenčních prostorách hotelu Occidental na Praze 4, aby si poslechli, co se aktuálně děje v oblasti ochrany osobních údajů. O nařízení GDPR se v posledních měsících mluví čím dál více, takže v sále neseděl nikdo, kdo by o nové regulaci slyšel zcela poprvé. Díky tomu, se mohl Michal Nulíček, partner naší advokátní kanceláře, který vystoupil se svým příspěvkem hned v dopoledním bloku, věnovat již praktickým dopadům nařízení na firmy, veřejnou správu i samotné subjekty údajů. Ve své prezentaci se rovněž věnoval mýtům, které se v poslední době okolo GDPR objevují. Pro velký zájem proběhne konference na stejné téma ještě jednou, a to 6. 6. 2017. Více informací naleznete na stránkách pořadatele: https://www.seminaria.cz/akce/gdpr-ochrana-osobnich-udaju-nove-narizeni-eu-2/.

Prezentaci naleznete zde: Seminaria_prezentace_ROWAN LEGAL

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.