ROWAN LEGAL on LinkedIn
Rowan Legal
  • lichnovsky@rowanlegal.com

Bohuslav se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů a na oblast práva ICT, práva bankovní a finanční regulace, zdravotnického a farmaceutického práva a práva veřejných zakázek. Bohuslav Lichnovský má zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě smluvní dokumentace v mnoha významných ICT projektech, jejichž hodnota dosahovala miliard Kč. Bohuslav absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a pokračuje ve svém postgraduálním studiu LL.M. na University of London.

Bohuslav se v současné době podílí na úpravě procesů několika významných veřejných i soukromých klientů a přípravě jejich dokumentace ve vztahu ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění jejich souladu s GDPR. Bohuslav je také držitelem certifikátu PRINCE2 a využívá své zkušenosti s projektovým řízením rozsáhlých projektů při komplexních auditech ve vztahu k GDPR.