ROWAN LEGAL on LinkedIn
Rowan Legal
  • tomisek@rowanlegal.com

Jan Tomíšek se specializuje na oblast práva ICT, zejména na ochranu osobních údajů, software, outsourcing, cloudové služby a kybernetickou bezpečnost. V tomto oboru se také věnuje vědeckému výzkumu ve spolupráci s Ústavem práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jan se v ROWAN LEGAL aktuálně věnuje implementaci nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v minulosti se podílel například na dvou významných nasazeních cloudových služeb ve finančním sektoru, jednom z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury v České republice či prvních implementačních projektech v oblasti zákona o kybernetické bezpečnosti.

Jan Tomíšek zároveň pravidelně publikuje v odborných periodicích a vystupuje na domácích i mezinárodních konferencí se zaměřením na právo ICT. Je spoluautorem publikace Právo v síti: Průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016). Do advokacie se vydal po předchozí několikaleté praxi jako vývojář v softwarové firmě.