ROWAN LEGAL on LinkedIn
Rowan Legal
  • kovarikova@rowanlegal.com

Kristýna Kovaříková poskytuje v rámci spolupráce s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL specializuje především na ochranu osobních údajů, duševní vlastnictví, soutěžní právo, komerční právo a oblast regulace. Vzhledem k několikaletému působení v mezinárodní advokátní kanceláři má Kristýna hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory nejen českým, ale zejména zahraničním společnostem.

Kristýna Kovaříková se podílela na právním due diligence řady významných společností. Dále poskytuje právní poradenství ve vztahu k řízením vedeným před Úřadem pro ochranu osobních údajů, Úřadem průmyslového vlastnictví, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českou obchodní inspekcí a řadou dalších správních úřadů. Kristýna Kovaříková se v rámci své advokátní praxe rovněž věnuje přípravě smluvní dokumentace.