ROWAN LEGAL on LinkedIn
Rowan Legal
  • nulicek@rowanlegal.com

Michal Nulíček se dlouhodobě specializuje na právní poradenství v oblasti komerčního a IT práva, soutěžního práva, jakož i práva na ochranu soukromí a osobních údajů. Posledně uvedené problematice se Michal Nulíček začal věnovat v pražské pobočce Hogan Lovells, kde se podílel na mnoha přeshraničních projektech, zahrnujících zpracování a předávání dat v mnoha jurisdikcích. V současné době se zaměřuje na poradenství při implementaci nové právní úpravy – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). Michal je mimo jiné velice aktivní v publikační činnosti a je také častým hostem českých i mezinárodních konferencí.   V listopadu 2016 společně s vydavatelstvím Eprávo.cz uspořádal velkou konferenci o GDPR a dále konference pro Českou bankovní asociaci a Českou asociaci pojišťoven. Michal se také aktivně účastní interpretačních diskuzí vedených Úřadem vlády ČR a také se jako zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí podílí na implementaci GDPR do českého právního řádu.

Michal je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP (The International Association of Privacy Professionals), která sdružuje profesionály v oblasti ochrany soukromí.