ROWAN LEGAL on LinkedIn

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR je největší revolucí v oblasti ochrany osobních údajů za posledních 20 let, které zásadně zpřísňuje pravidla pro ochranu osobních údajů.

Hlavní znaky GDPR

Nařízení GDPR nabude účinnosti 25. května 2018 a bude přímo aplikovatelné na veškerá zpracování osobních údajů v rámci EU.